fbpx

Autoškola od 1. července 2021 zpřísnila závěrečné testy

O tom, že se autoškola celkem drastickým zpřísněním závěrečných testů změní, se ví již delší dobu. Co mám na mysli?

Pro řidičeTOP

Written by:


K uvedenému dni totiž vstoupila v platnost novela zákona č. 247/200 Sb. O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Budou díky nové novele bezpečnější silnice?

Nespoutané mládí

Mladí řidiči jsou rizikoví jak nedostatkem řidičských zkušeností, tak ne vždy zodpovědným chováním, které je pro jedince v tomto vývojovém období specifické a je dané jeho psychickým a sociálním vývojem. Především u mužů v této věkové kategorii je častěji identifikována tendence k adrenalinovému a dravému způsobu jízdy nebo k agresivitě. To se také odráží ve faktorech podílejících se na vzniku nehod řidičů ve věku 18-24 let. V důsledku nedostatku zkušeností a příliš rychlé adrenalinové jízdě chybně porozumí dopravní situaci nebo špatně vyhodnotí náročnost profilu komunikace a stav vozovky. Statistika rovněž dokládá, že přítomnost spolujezdců stejné věkové skupiny (kamarádi, známí) zvyšuje riziko vzniku nehody u mladých řidičů. Jako řidiči máte určitě již zkušenosti ze situace, kdy s přibližně stejně starým kamarádem máte větší tendenci odklánět pozornost z dění před a okolo vozidla právě na něj. Autoškola nás naučí možná předpisy, ale přemýšlet nad důležitostí dané situace nikoliv.

Změny novely

Co se týče samotné novely, jedná se o změnu v opakování závěrečných testů. Autoškola má za úkol vás stihnout nabít vědomostmi o pravidlech a zkušenostmi za volantem. Nová novela výrazně snížila žadatelům o řidičský průkaz šanci dostat řidičský průkaz. Proč používám slovo výrazně? Do 1. 7. letošního roku mohli uchazeči při nezvládnutí jedné z částí „závěreček“ (testu nebo jízdy) opakovat test nebo jízdy do nekonečna. Nově platí možnost opakování každé zkoušky (z pravidel silničního provozu, techniky nebo řízení vozidla) maximálně dvakrát (třikrát nesložit jednu z částí závěrečné zkoušky)! V případě neúspěchu se žadatel podrobuje nové výuce nebo výcviku v autoškole, a to podle toho, kde byl uchazeč hodnocen výsledkem „neuspěl“. Po dalších třech neúspěšných pokusech však musí opakovat celou autoškolu.

  Mercedes-Benz C-Class All Terrain - když nechcete SUV

Další změny se týkají například prodloužení maximální denní doby výcviku, nově stanovené na nejvýše 4 vyučovací hodiny denně, či upřesnění podmínek pro zkoušky motorkářů.

Bude autoškola přeplněná?

Opakování výcviku v autoškole, delší jízdy a žadatelé, kteří museli čekat na své místo v kurzu. Toto může způsobit nemalé vrásky zajetým autoškolám. Nesmíme to však brát tak pesimisticky. Pravděpodobnost vrácení i jen poloviny uchazečů zpět do autoškoly je malá. Delší jízdy se také netýkají všech. Cituji: „…výcvik v řízení vozidla netrval déle než 4 vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele; v případě výcviku žadatele o získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2, A, B1 nebo B nesmí v první a druhé etapě výcviku podle přílohy č. 3 trvat výcvik v řízení vozidla déle než 2 vyučovací hodiny denně“. Osobně pochybuji, že někdo bude chtít v autoškole jezdit déle než 1:30 hodiny, ale třeba se někdo najde, komu to bude vyhovovat. A třetí tezi v podobě front na řidičáky jsou alespoň prozatím za námi! Aktuálně v Českých Budějovicích probíhají standartně testy a jízdy v jeden den.

  Jak připravit auto na zimu

Nepanikařte

Na konci zákona, přesně v přechodných ustanoveních, je odstavec 1 v tomto znění: „Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.“  Totéž platí pro opakování. Zákon jako takový platí tedy až pro nynější žadatele o řidičský průkaz.

Opakování se hodí i pro již tzv. „vyježděné“ řidiče, protože nejhorší je řidič, který si nepřipustí svou omylnost.

Není to jedno?

Na samotném konci článku bych chtěl odpovědět na první otázku, kterou jsem si tu položil. Zda budou bezpečnější silnice po novinkách v zákonu, ukáže čas. Trochu lakonicky. Domnívám se, že lidé, kteří způsobují nehody se nemuseli nijak zvlášť projevovat v autoškolách, ale následně rychle získaná moc řídit rychlé auto je původcem většiny dopravních nehod mladých řidičů.

Reklamy