fbpx

Velké změny pro motoristy začnou už od března!

Pro řidičeTOP

Written by:

Letošním rokem začnou platit pro někoho drsné změny v registru silničních a v registru historických vozidel. Za pár dní vstoupí v platnost novela zákona 56/2001 Sb., která vám dost možná způsobí vrásky na čele. Pozor by si měli dát majitelé starších vozů a dovozci!

Změn motoristy čekalo v posledních letech hned několik. Tou asi největší bylo vyřazování vozidel v tzv. polopřevodu. Kvůli této změně se tvořily několika hodinové fronty a nejednou kolaboval registr. K 1.7. 2015 zaniklo doposud nevídané množství vozidel. Samozřejmě, že naštěstí jen úředně, ale i tak hodnota schovaného veterána nebo youngtimera klesla po tom, co jste již nemohli vyzvednout původní registrační značky, které ležely více než 18 měsíců v depozitu.

Něco podobného nastane také letošní rok. Nebude to až tak drastické, ale přesto stovkám až tisícům majitelů nastane povinnost jít na úřad. Aby toho nebylo málo, změny budou také pro nově dovezené automobily. Pokud jste ani do jedné skupiny nepatřili, vězte, že začátkem roku 2024 se nevyhnete návštěvě úřadu ani vy.

Registrační značky / SPZ

Prodávám / kupuji

Aktuálně si evidenční kontrolu, nutnou při změně vlastníka nemusíte platit, proběhne-li do 30 dnů od nového osvědčení projití STK. Platnost této evidenční prohlídky s novou novelou nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámením o změně vlastníka nebo provozovatele.

Podání žádosti o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla se nemusí udělat najednou oběma žadateli. Navzdory této úlevě se ale musíte vy nebo druhá zúčastněná strana dostavit k témuž obecnímu úřadu. Změny se pak také týká fakt, že při ukončení zápisu vlastníka se nepředkládá evidenční prohlídka. Jedná se tedy o situace při ukončení úvěru nebo leasingu. Symbolických 50 korun budete muset však zaplatit na daném úřadě při této změně.

Při zakoupení nového vozidla vám prodejce nedodá technický průkaz, pokud nebyl zhotoven po nabití platnosti této novely. Namísto toho vám prodejce předá COC list (Certificate of conformity). Technický průkaz dostanete až po první registraci vozidla každým registrem vozidel.

Máte-li vozidlo již doma, můžete si registrační značku na úřadě také rezervovat za 100 Kč. Obecní úřad sdělí příslušné osobě registrační značku přidělenou tomuto vozidlu. Žádost o rezervaci RZ musí obsahovat kromě klasických údajů také VIN vozidla. Tam, kde byla podána žádost, musí být do jednoho měsíce vozidlo také zaregistrováno. Pokud byste tak neučinili, rezervace registrační značky zaniká. Úschova registrační značky na přání se od prvního března prodlužuje z dosavadních tří na šest měsíců.

  Autoškola od 1. července 2021 zpřísnila závěrečné testy

Depozit

Co se dotkne spoustu lidí, je zda jsou pro zachování původní SPZ vyčkat dlouhé fronty na úřadě a zaplatit si za to, co ve výsledku již vlastníte. Jedná se o situaci, kdy máte depozit tedy dočasně vyřazené vozidlo z registru vozidel již déle jak 3 po sobě jdoucí roky. V tuto chvíli vám na rozdíl od polopřevodu vůz fyzicky tak ani úředně nezanikne.

Ztratíte však dobovou a nyní již cennou registrační značku. Pokud byste ji tedy nechali propadnou, obecní úřad přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a nové osvědčení o registraci vozidla. Příkladem z praxe budiž majitel staršího Fiatu UNO s táborskou okresní značkou. Vozidlo delší dobu leží ve stodole, a tak majitel si nechal značky uložit do depozitu, aby na něj nemusel platit pojištění. Vydá-li se na úřad až po 28.2. 2026 dostane již nové SPZ s EU pruhem. Do té doby za poplatek 200 Kč s žádostí o zachování stávajících registračních značek by mohl dojít na obecní úřad, kde má značky uloženy a tuto úschovu/depozit prodlouží.

Končí také nutnost prodělávat STK s veteránem na podvalu! Samozřejmě bez platné technické kontroly nesmíte na pozemní komunikaci a v případě nehody pojišťovna dává od takového vozidla ruce pryč. Ale. Nově si můžete vyzvednout značky z depozitu bez nutnosti platné technické kontroly! Stačí předložit sjednané povinné ručení a úřady vám ukončí vyřazení vozidla z provozu.

Připlatíme si za:

Za duplikát osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu si účtuje správní poplatek 500 korun. Za schválení hromadné přestavby musíte zaplatit 2 000,- Kč, schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného, dovezeného vozidla 3000,- Kč a povolení výjimek z technických požadavků, které vozidlo musí splňovat 1000,- Kč.

Autoškola od 1. července 2021 zpřísnila závěrečné testy | AutoZoom (auto-zoom.cz)

  TEST: Škoda Fabia 1.0 TSI DSG - Vyplatí se počkat?

Dovozce

Patříte mezi dovozce automobilů, měli byste také zbystřit. Zásadní změna nastane v registraci a schvalování jednotlivě dovezených vozidel mimo EU pro vozy kategorie M1, M2 a N1. Podmínkou pro schválení technické způsobilosti a registrace vozidla již nebude lhůta od prvního uvedení daného vozidla do provozu k celnímu prohlášení. Nově mají mít dovážená vozidla osvědčení, že splňují emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3 a vyšší.

Veteránisti

Kromě výše uvedené změny o úschově registračních značek do depozitu se majitelů historických vozidel týká další změny. Nebojte, tyhle dost možná oceníte! První změnou je sjednocení postupu při změně vlastníka s registrem silničních vozidel a bude tedy stačit předložení evidenční prohlídky. Na nového majitele přejdou také původní registrační značky a nebude se předkládat nová veteránské testace. Ta se také mění. Veteránskou testaci nebudete muset provádět co dva roky jako klasickou STK, ale platnost bude mít dokonce 5 let!

Změny pro registr historických vozidel se odehrají až na přelomu srpna/září 2023.

Další

Co asi se týká všech bude ukončení technických průkazů k 1.1. 2024. Tomu předchází ukončení vydávání zvláštních technických průkazů na zvláštní vozidla. Existovat už nebude malý a velký techničák, nýbrž osvědčení o registraci vozidla. Chcete-li ho mít co nejdéle, nic neměňte na úřadu. S jakoukoliv žádostí o změnu v registraci vozidel ztrácíte původní technické průkazy a původní osvědčení o registraci vozidel a nahrazeny jedním, novým dokladem.

Suma sumárum

Hlavní co si odnést z tohoto článku? Pokud máte registrační značky v depozitu, zavolejte na úřad s rozšířenou působností, kam jste uložili SPZ od svého vozidla a doptejte se na podrobnosti. Jelikož máte na tento úkon 3 roky, nezatěžujte úřady hned první dny nabití platnosti této novely. Už nyní se hromadí dotazy, ale úředníci mnohdy ani neví, že nějaká změna proběhne.

Určitě si ale dejte ten čas a zajděte tam. Starší, okresní státní poznávací značky jsou již neodmyslitelnou součástí našich silnic. Jejich vývoji a hledání raritních vozů, které i v 90tkách brázdily naše silnice se v Česku věnuje projekt 90s Czech Roads.

Zdroj: Zákony pro lidi

Reklamy